Iedereen krijgt in zijn leven wel eens te maken met problemen, waarbij men het gevoel heeft het niet meer alleen te kunnen. Daarbij kan het gaan om depressieve gevoelens, angstklachten, rouwverwerking, de gevolgen van een trauma, identiteitsproblemen ... 

Soms is het niet eens duidelijk wat het probleem is, gaat het meer om vage klachten die moeilijk benoemd kunnen worden maar toch hinderlijk zijn. Individuele therapie is daarbij niet automatisch de volgende stap maar wel een mogelijkheid.

 

Eens de stap naar therapie gezet, volgt een eerste gesprek waarbij de problemen en vragen samen met de context in kaart worden gebracht. Soms zijn verschillende gesprekken nodig om uit te maken hoe het in de therapie verder kan, soms heeft men aan een paar gesprekken voldoende om het weer alleen te kunnen doen. Kenmerkend voor mijn aanpak is dat ik heel sterk werk in samenspraak met diegene die hulp zoekt, om samen te zoeken naar een therapie op maat, zowel wat betreft frequentie van de gesprekken als wat betreft de manier van werken.