Contact

Telefonisch : 0476/640.182

Mail descampshilde@gmail.com

Wie ?

 

Ik studeerde klinische psychologie en volgde daarna een opleiding psychoanalytische psychotherapie.

 

Eerder was ik tewerkgesteld bij CGG Prisma te Oostende, als psychotherapeute in het volwassenenteam. Daarnaast werkte ik mee aan het TAZ-project van de VDAB, voor de begeleiding van werklozen met psychische problemen. Later werkte ik bij CGG Prisma te Blankenberge, opnieuw in het volwassenenteam, en maakte ik deel uit van het Psychiatrisch Expertiseteam Oostkust.

 

Na het beëindigen van mijn opleiding psychoanalytische psychotherapie blijf ik me verdiepen in de psychoanalyse, via een permanente vorming, een leeranalyse en mijn eigen praktijk. 

 

Ik ben lid van het Gezelschap voor Psychoanalyse en Psychotherapie en van UPPsy. 

 

Ik ben erkend door de psychologencommissie onder het nummer 662109776. Mijn diploma als klinisch psycholoog werd geviseerd onder het nummer 264653.

 

Ik werk in Nieuwpoort op zelfstandige basis met als ondernemingsnummer  0845.195.246.

 

Waar ?

 

De praktijk is gelegen op het volgende adres : 

Groendreef 35, 8620 Nieuwpoort.